Kodeks cywilny

Rezerwy na świadczenia pracownicze powinny być uważnie wyliczone

Każdy podwładny odchodzący na emeryturę powinien zainkasować właściwe wynagrodzenie, przez to właśnie powinniśmy przypilnować, żeby ciągle poznać ilość pracowników, którym przynależy się w konkretnym roku emerytura oraz żeby ciągle powiedzieć, jaką sumę funduszy powinniśmy dla nich posiadać.
Na odprawy emerytalne pieniądze powinny być już wcześniej przygotowane
Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy pracownik już wcześniej powie, w którym momencie będzie miał szansę przejść na zasłużoną emeryturę, a co się z tym łączy, my także musimy o tym wiedzieć.