praca

Jakie funkcje pełni pieniądz w naszym życiu na co dzień? Jaką rolę pieniądze mają dla gospodarki?

Niełatwo wyobrazić sobie działanie obecnych gospodarek bez pieniędzy. Musimy przyjrzeć się kilku kwestiom dotyczącym ich obrotu. Funkcje pieniądza są bardzo odmienne. Pieniądz jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów. W konkretnych jednostkach opisujemy ceny, z w konsekwencji, wyrażana jest wartość wybranych towarów. Funkcje pieniądza wykorzystujemy więc ciągle w życiu codziennym. Dzięki pieniądzom możliwe jest precyzyjne określanie tych wartości.

funkcje pieniądza
Autor: Kate Ter Haar
Źródło: http://www.flickr.com

Omawiając funkcje pieniądze wypada zaznaczyć, że dzięki niemu przeprowadzane są wielorakie transakcje. Po prostu przekazujemy pieniądze w zamian za określony towar, przedmiot. W czasach, kiedy nie było jeszcze pieniędzy, funkcjonował handel wymienny. Obecnie pieniądze (kantor wymiany walut) to główny środek płatniczy. Opisując funkcje pieniądza należy zaznaczyć, że jest on środkiem kumulowania oszczędności (funkcje pieniądza). Mowa o procedurze odkładania oszczędności. Najlepiej, w związku z tym, że w konsekwencji inflacji siła nabywcza pieniądza spada, lokować, inwestować pieniądze. Pieniądze pełnią w naszym życiu znaczącą rolę. Wielu mówi, że nie gwarantują szczęścia, jednak, nikt nie zaprzeczy, że życie z zasobnym portfelem jest bez wątpienia mniej skomplikowane. Niemal każdy z nas uiszcza składki na wszelkiego typu ubezpieczenia, głównie zdrowotne czy wypadkowe – .

legitymacja ubezpieczeniowa
Źródło: ab-ubezpieczenia.pl

Część składek jest automatycznie opłacana przez naszego pracodawcę. Warto nadmienić, że od paru lat nie jest potrzebna legitymacja ubezpieczeniowa – prześledź tutaj ZUS zarządził, że legitymacja ubezpieczeniowa może być zastąpiona przez druk wystawiany przez pracodawcę, informujący, że jesteśmy ubezpieczeni. Dzisiaj do lekarza dostaniemy się bez przedkładania jakiejkolwiek dokumentacji. Dzięki systemowi eWUŚ, by zarejestrować się do przychodni wystarczy dowód. Sporo osób, które mają wystarczające możliwości finansowe, decyduje się na wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, na przykład na wypadek raka, czy ubezpieczenie od pożaru.