Jakim sposobem kompleksowo ocenić postawę pracownika?

Współczesne, szybkie tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie zmian społecznych oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była podatna na zmiany. W oparciu o to samo kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.

Pracownicy organizacji powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Istotne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz cech charakteru badane jest podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa oraz preferowanego sposobu oceniania. Może obejmować oceny grupowe albo indywidualne pracowników lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników daje pracodawcy szereg istotnych wiadomości o wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które sprawdzają się lub nie na zajmowanych stanowiskach. W zależności od wybranych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak profesjonalizm, terminowość, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zweryfikowania wymienionych elementów, niektóre organizacje przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by jak najpełniej wykorzystać potencjał podwładnego.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Ocenianie pracowników tylko wtedy przynosi oczekiwane efekty, jeżeli odbywa się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz (więcej treści na ten temat) informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika. Pracownik, który otrzymał informację na temat swojej pracy, może poczuć motywację i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników ułatwiają pracę pracodawcom i pracownikom. Wnioski, które wypływają z wyników służą pracodawcy w późniejszym podejmowaniu decyzji dotyczących: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zapoznany z formą przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i czytelny dla całego personelu.