Kiedy dobrze jest zabiegać o fundusz inwestycyjny?

Fundusze inwestycyjne są doskonale znanym oraz entuzjastycznie stosowanym przez przedsiębiorców źródłem finansowania. Jest ono łatwiej osiągalne niż Giełda i zapewnia większe możliwości aniżeli kredyt. Na ogół umożliwia aktualnym posiadaczom zachować kontrolę nad firmą.

biznesmen

Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com
prywatne fundusze inwestycyjne

Źródło: pixabay
Zastanówmy się kiedy wskazane jest o to źródło zabiegać?
Kredyt, leasing czy dowolna inna forma długu jest zazwyczaj dostępna tylko w pewnych granicach i z wskazanym przeznaczeniem. Gdy to źródło finansowania zostaje spożytkowane, niezbędna jest inwestycja w fundusz. Pozyskanie do tego celu partnera w postaci funduszu inwestycyjnego jest jednym z nagminniej napotykanych rozwiązań. Suma kapitału czerpiącego z funduszu może być znacznie większa aniżeli wynika to ze zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Prywatne fundusze inwestycyjne nie wyczekują zabezpieczenia na majątku spółki lub wspólników więc nie blokują zdolności kredytowej, wyczekują jedynie uczestnictwa w nadzorowaniu i przyszłych przychodach.
Następnym bodźcem wprowadzenia do firmy funduszu jako inwestora może być chęć pozyskania od niego know-how, dostępu do techniki, dostępu do sieci dystrybucji etc. Jest to możliwe kiedy w portfelu inwestycyjnym tego funduszu znajduje się firma czy przedsiębiorstwa, których działalność może tworzyć z naszą ponadprogramową wartość. Będąc akcjonariuszem w tych podmiotach fundusz będzie wymuszał współpracę pomiędzy nimi. Może być to współpraca pomiędzy fabrykantem a siecią dystrybucji, współpraca między dwoma wytwórcami funkcjonującymi na różnych obszarach, koordynacja zakupów, organizacja logistyki etc.
w pracy

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
Prywatne fundusze inwestycyjne mogą być dobrą ścieżką wyjścia jeśli poniektórzy akcjonariusze, wspólnicy pragną wycofać się ze spółki, natomiast drudzy nie mają pieniążków na odkupienie ich udziałów czy z innych powodów nie chcą tego uczynić. Przy dobrych perspektywach rozwoju firmy jak też gwarancji zaangażowania ze strony drugich akcjonariuszy fundusz może kupić mniejszościowy udział z zamiarem późniejszej odsprzedaży.

By wybrać fundusz potrzebny jest nam niezależny doradca finansowy – (więcej o niezależnych doradcach finansowych). Zamierzeniem każdego funduszu inwestycyjnego jest szybki wzrost wartości portfela.

Ten przedstawiany artykuł jest niesamowicie wciągający? Więc odszukaj więcej (http://ksiegowi-doradcy.pl/aktualnosci), aby przeczytać jeszcze większą ilość informacji na omawiany temat.

Tego wyczekują od niego inwestorzy, jacy umieszczają w nim swoje pieniążki. Prędki wzrost wartości oznacza co najmniej 30% rocznie.