Na czym właściwie polega odlewnictwo?

Odlewnictwo to technika produkcji wyrobów metalowych (odlewów). Polega na nadaniu odlewom zaprojektowanego kształtu, wymiaru oraz struktury. Odbywa się to poprzez doprowadzenie metalu do stanu ciekłego, a następnie wypełnieniu nim wcześniej przygotowanej, odpowiedniej formy odlewniczej. Polska branża odlewnicza nie jest zespolona, a zakłady odlewnicze są rozproszone. Dwa województwa, które prężniej funkcjonują w branży odlewniczej to województwo śląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa mają tylko kilkuprocentowy wskaźnik wytwarzania wyrobów metalowych.

skrzynka z narzędziami

Autor: Flattrackers and Caferacers Parts and bikebuilds
Źródło: http://www.flickr.com
Obróbki materiałów metalowych
Obróbka cieplna jest wspólną nazwą obróbek materiałów metalowych. Sposób jej działania to poddanie materiału odpowiednim zabiegom cieplnym, które mają wpłynąć na zmianę struktury stopu. Prowadzi to do nadania im odpowiednich cech mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych. Na proces obróbki cieplnej składają się operacje i zabiegi. Operacja obróbki cieplnej to część procesu technologicznego wykonywana w sposób ciągły, zazwyczaj na jednym stanowisku roboczym. Zabieg obróbki cieplnej to część operacji (nagrzewania, wygrzewania, chłodzenia). Obróbkę cieplną stali można podzielić na: obróbkę cieplną zwykłą, obróbkę cieplno- chemiczną, obróbkę cieplno-mechaniczną, obróbkę cieplno –magnetyczną. Obróbka cieplna zwykła polega na zmianie własności metali i stopów pod wpływem temperatury wraz z uwzględnieniem czasu.

Jeśli dalej ciekawi Cię to zagadnienie, to odwiedź stronę internetową (odlew.com.pl/) a tu na pewno znajdziesz mnóstwo informacji na ten temat.

Można wyróżnić następujące rodzaje obróbki cieplnej zwykłej: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie. Pozostałe obróbki uwzględniają dodatkowe czynniki chemiczne, mechaniczne oraz magnetyczne.

Wyżarzanie
Wyżarzanie to zabieg obróbki cieplnej, który polega na nagrzaniu metalu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze oraz na ostudzeniu do temperatury otoczenia. Wyżarzanie wykorzystuje do zmiękczenia stali przed walcowaniem na zimno, usunięcia naprężeń materiałowych, modyfikacji struktury krystalicznej oraz zmiany właściwości fizycznych lub materiałowych. W zależności od zamierzonego celu wskazać można następujące rodzaje wyżarzania: wyżarzanie zupełne, normalizowanie, sferoidyzację, rekrystalizację, wyżarzanie odprężające, wyżarzanie ujednorodniające, grafityzację, stabilizowanie, odpuszczanie, wyżarzanie czyste, wyżarzanie do maksymalnej miękkości, wyżarzanie jasne, wyżarzanie kąpielowe i wyżarzanie płomieniem (tutaj).

Hartowanie
Kolejny rodzaj obróbki cieplnej to hartowanie, które polega na nagrzaniu surowca (metalu) oraz wygrzaniu go w temperaturze wyższej od temperatury przemiany, a następnie oziębieniu. Zaletami hartowania jest wzmocnienie części, które są bardzo obciążone, dzięki czemu stają się odporne na wysoką temperaturę i stają się bardziej wytrzymałe. Hartowane materiały stają się ponadto lżejsze i mają wyższą odporność na zużycie.

Odpuszczanie, przesycanie i starzenie
Odpuszczanie jest obróbką cieplną, która polega na wygrzaniu zahartowanej stali w temperaturach 150˚C- 700˚C, a następnie studzeniu w ustalonym czasie do temperatury otoczenia. Celem odpuszczania jest eliminacja kruchości i naprężenia własnego metalu. Z kolei rodzajem obróbki cieplnej poprawiającej plastyczność materiału, a zarazem obniżającym jej wytrzymałość jest przesycanie. Przesycanie to nagrzanie stopu do temperatury, która jest wyższa od temperatury granicznej drugiego składnika, wygrzaniu jej w określonej temperaturze i szybkim schłodzeniu. Cały proces ma za zadanie zatrzymać rozpuszczony składnik w roztworze stałym. Materiał poddany przesycaniu jest mniej twardy i wytrzymały. Chcąc pozbyć się nadmiaru jakiegoś składnika oraz wzmocnić wytrzymałość stali stosuje się obróbkę cieplną zwaną starzeniem.odwiedź stronę remonty np. komór remonty np. komórStarzenie polega na nagrzaniu stopu, który wcześniej został przesycony do temperatury poniżej granicznej stopnia rozpuszczalności drugiego składnika. Następnie wygrzaniu go w tej temperaturze i schłodzeniu. W wyniku tej obróbki cieplnej pogorszeniu ulega plastyczność materiału. Więcej na .