Nabyta wiedza i umiejętności potrzebne w pracy księgowej

Praca księgowego od dłuższego czasu ulega przekształceniom. W wielu kręgach nadal panuje przekonanie, że jest to „szeregowy” pracownik biurowy, a jego praca jest monotonna i nie wymagająca zbyt wielu zdolności. A jednak na dzień dzisiejszy praca w księgowości wymaga posiadania wielu różnorodnych umiejętności, a co najważniejsze – wysokiego i stale uaktualnianego poziomu informacji.

Składki ZUS, przepisy prawa podatkowego czy różnego rodzaju świadczenia to zagadnienia, które muszą być księgowemu bardzo dobrze znane|które księgowy (polecana rzetelna księgowa) musi doskonale znać. Zapotrzebowanie na pracowników tego typu jest znaczne i wciąż rośnie. Dużo przedsiębiorstw organizuje także szkolenia dla swoich podwładnych, stwarzając im możliwość stałego rozwoju.

Podstawowe zadania księgowego

Do podstawowych zadań księgowego należy zajmowanie się rachunkowością. Powinien więc posiadać doświadczenie w pracy z księgami rachunkowymi i umieć je prowadzić. Funkcją księgowego jest także kontakt z różnymi organami i instytucjami, na przykład z Urzędem Skarbowym.

Interesują Cię dalsze wiadomości na ów temat? To świetnie, gdyż z przyjemnością przygotowaliśmy dla Ciebie następne zbliżone wpisy.

Osoba taka powinna posiadać wiedzę, jak naliczyć świadczenia urlopowe, a także potrafić udzielić odpowiedzi na pytania o takie terminy jak PIT 11. Przede wszystkim jednak księgowy zajmuje się obserwacją wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat w ramach zawodu księgowego wykształciły się specjalizacje. Dotyczą one kolejno rachunkowości, spraw finansowych i doradztwa podatkowego. Przydatna w tej pracy może być również znajomość różnych druków i formularzy podatkowych, jak na przykład CIT 8.

Potrzebne umiejętności

Na stanowisku księgowego najbardziej istotna jest ciągle uzupełniana wiedza. Dlatego ważne będą umiejętności w zakresie wyszukiwania i selekcji wiadomości dla własnych korzyści. Znajomość i umiejętność pracy z bazami danych, używanie kanału RSS to tylko nieliczne korzystne elementy. Kandydat na księgowego powinien wyróżniać się sumiennością i odpowiedzialnością. Nieobce powinny być mu terminy jak na przykład faktura VAT. Musi być także osobą komunikatywną, by móc prowadzić jasną i precyzyjną wymianę danych. Mile widziane są również różnego rodzaju certyfikaty dotyczące księgowości, a także odbyte kursy.