Public Relations

O co chodzi z tym public relations?

Branża PR pojawiła się parę dziesięcioleci temu, obecnie cieszy się największą popularnością. Mimo to jeszcze wiedza zwykłych ludzi o tej dziedzinie jest słaba. Ludzie nie mają pojęcia, czym tak w sumie zajmuje się agencja public relations. Wielu kojarzy pojęcie piaru z normalną reklamą, albo, co jest straszne, z działaniami propagandowymi.

Spotkania biznesowe
Autor: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Źródło: http://www.flickr.com

Głównym zadaniem, jakie oferuje każda agencja public relations, jest wykreowanie relacji pomiędzy konkretnym podmiotem (na przykład przedsiębiorstwem) a publicznością (np. wyborcami). Należy wiedzieć, że klasyczny przekaz marketingowy jest porozumiewaniem się jednostronnym. Działalność gospodarcza lub partia polityczna wysyłają reklamę, a publiczność ją „odbiera”. Nie istnieje w tym działaniu komunikacja dwustronna. Fundamentalnym aspektem public relations zaś jest właśnie śledzenie komunikatów odbiorców i reagowanie. Zadania, jakie bierze na siebie agencja public relations, mają jeden ważny cel – kreowanie image marki poprzez utrzymywanie efektywnej i dobrej relacji z odbiorcami (klientami i tym podobne).

We współczesnym świecie biznesowym i politycznym agencja PR (odwiedź PR Time) jest niezbędna jak powietrze. Odbiorcy przekazów reklamowych chcą utrzymywać relacje z firmą. Jest to efekt wielkiej popularności internetu oraz portali społecznościowych. Użytkownicy wiedzą, że mogą na świeżo komentować kroki wszelkich podmiotów i wymagają, żeby ich głosy były doceniane. Żadna firma, która olewa oceny swoich klientów, wyrażane dzięki sieci, nie wygra na współczesnym rynku.

Firmy i podmioty polityczne znakomicie o tym wiedzą i z tego powodu wynajmują fachowców od PR, których rolą jest śledzenie komunikatów zwrotnych i właściwe reagowanie. Oprócz tego zadaniem piarowców jest także aktywne kreowanie i utrwalanie więzi marka-klient poprzez oferowanie ciekawych konkursów, dopasowywanie oferty do żądań i działalność dobroczynna.