Obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP

Zadaniem pracodawcy jest szkolenie pracobiorców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniony musi przejść instruktaż nie tylko przed dopuszczeniem do pracy, ale też co pewien sprecyzowany okres. Chlebodawca ma obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracobiorców. Pewnym z przejawów tego obowiązku jest obowiązek realizowania instruktaży. Chlebodawca nie powinien dopuścić do pracy pracobiorcy nie przeszkolonego w zakresie BHP. Chlebodawca ma także obowiązek realizowania instruktaży okresowych. Instruktaże okresowe mają na celu zapoznanie pracobiorców z nowymi przepisami w zakresie BHP.

BHP

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
Nadto pozwalają pracownikom uzupełnić swoją wiedzę a także umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przymus odbycia szkolenia BHP – http://www.bhpprofesjonalnie.pl/ – periodycznego mają: osoby będące pracodawcami i inne jednostki kierujące pracobiorcami, szczególnie brygadziści, mistrzowie oraz kierownicy; pracownicy zaangażowani na stanowiskach robotniczych; pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy maszyn, organizatorzy produkcji; pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby realizujące zadania tej służby; pracownicy administracyjni, których charakter zatrudnienia wiąże się z narażeniem na czynniki wrogie dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Co ile szkolenie okresowe? Nie rzadziej niż raz na trzy lata – szkolenie okresowe ludzi zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, realizuje się je w formie instruktażu. Nie rzadziej aniżeli raz w roku – instruktaże okresowe pracobiorców zatrudnionych na posadach robotniczych, na których są przeprowadzane roboty szczególnie niebezpieczne.

BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat – szkolenia BHP okresowe osób będących chlebodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, szczególnie dyrektorów, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technologicznych, w tym budowniczych, projektantów maszyn i innych przyrządów technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania owej służby; powinno być realizowane w postaci kursu lub samokształcenia kierowanego. Nie rzadziej aniżeli raz na sześć lat – szkolenie okresowe pracobiorców administracyjno-biurowych, jakich charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe albo niebezpieczne.

Wrocław i Warszawa to miasta w jakich zdołamy z łatwością znaleźć szeroką propozycję szkoleń BHP.