Ostatnio jesteśmy świadkami coraz większej aktywności dotyczącej usuwania azbestu jako materiału budulcowego

Społeczeństwu władza oferuje programy mające za cel usunięcie azbestu.

Wszelkie kampanie zdrowotne celują w prostą czynność recyklingu jaką jest utylizacja azbestu. Jeśli w głównych mediach i reklamie nie spotkamy dużego przekazu w temacie szkód z przyswajania azbestu, lokalni aktywiści nie próżnują w tym temacie. Stawką kampanii społecznych jest przecież ludzkie zdrowie i życie. Azbest i jego nieprzyjazne włókna są zagrożeniem dla ludzkich płuc. Najniebezpieczniejsze są właśnie długie i cienkie włókienka materii, które przenikają do organizmu przez górne drogi oddechowe do płuc. Brak środków na intensyfikację kampanii i faktyczna nieodczuwalność włókien – to główne czynniki, spowalniające a nawet zniechęcające do kontynuowania inicjatywy. Azbest jest substancją, która zabija w dłuższej perspektywie – to coś, czego nie czuć ale zabija nas miesiącami, a nawet latami. Państwowe urzędy od higieny biją na alarm, by: nie stosować materiałów robionych z azbestu, nie handlować materiałami zawierającymi włókna azbestowe, czy końcu by niwelować wszelkie możliwe spoiwa z domieszką trującej substancji.

odpady

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com

Niebezpieczeństwo azbestu dotyka przeważnie branże budowlane i hutnicze. Jest to powodowane przez popularność jego doskonałych walorów fizycznych (nieprzepuszczalność, odporność na wstrząsy, temperaturę) i relatywną opłacalność zakupu budulca. Azbest spotkamy na dachach, w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. Występuje też w stropach i konstrukcjach stalowych.Pozbywanie się tej substancji w rozumieniu akcji antyazbestowych oznacza utylizację i odpadom (polecamy rekomendują nas) odpadów komunalnych zawierających azbest. Z akcji usuwania szkodliwej substancji korzystać mogą ci mieszkańcy gmin, które podjęły azbestowo-rozbiórkowe przedsięwzięcie. Zgłoszenia mieszkańców warunkowane są rozeznaniem się przez interesantów w prawie budowlanym.

O jaką zatem grę toczy się walka? Oczywiście o nasze zdrowie i życie. Trwałe wchłanianie drobinek azbestu prowadzi organizm do nowotworu płuc. Na tym lista chorób się nie kończy. Azbest w drogach oddechowych człowieka grozi także wieloma innymi, niebezpiecznymi schorzeniami.

Więcej na