Dokumenty

Outsourcing usług księgowych

Kilkanaście lat temu księgowa w strukturze firmy była niezastąpiona. Współcześnie nierzadko firmy korzystają z możliwości realizowania księgowości i innych usług finansowych przez usługodawców zewnętrznych. Outsourcing księgowości, audytu finansowego czy obsługi kadr i płac daje szansę na redukcję kosztów przedsiębiorstwa.

praca
Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Różne typy przedsiębiorstw inaczej traktują outsourcing. Dla niewielkich firm utrzymanie danego pracownika i sfinansowanie mu potrzebnych szkoleń jest droższe niż zlecenie zadań firmie zewnętrznej. Osoba zatrudniona na pełnym etacie nie ma często też tyle zadań, by wypełnić cały dostępny czas. Więcej na

Największe spółki traktują outsourcing jako formę inwestycji z, której profity będzie można zobaczyć za jakiś czas. Mniejsze koszty wynikają tu tak z mniejszych kwot do zapłaty za usługi firmy zewnętrznej w porównaniu z własnym działem jak i z mniejszej ilości błędów firmy specjalizującej się w danej dziedzinie. Na przykład badanie finansowych sprawozdań jest trudnym zadaniem a błędnie wykonane ma poważne skutki finansowe i czasochłonne. Czytaj dalej na

Decydując się na delegowanie niektórych działań przedsiębiorstwo może skupić się na swojej kluczowej działalności, specjaliści z firmy zewnętrznej utrzymują na ogół wyższy poziom usług (np. audyt finansowy jest z reguły przeprowadzony bardziej obiektywnie niż przez naszych własnych pracowników, specjaliści firmy zewnętrznej pilnują ciągłego podnoszenia kwalifikacji), przerzuca się ryzyko związane ze skutkami pomyłek naszych pracowników. Abstrahując od niewątpliwych zalet ciężko pominąć wady. Utrudniony przepływ danych, mniejsze poczucie bycia odpowiedzialnym za losy naszego przedsiębiorstwa, zmniejszone możliwości panowania nad procesami outsourcingu to tylko niektóre z nich.

Trudno przeoczyć wszystkie powody, dla których outsourcing stał się tak popularny na zachodzie i coraz częściej wykorzystywany jest w polskich firmach. Warto więc przetrawić wszelkie za i przeciw i wybrać najlepszą opcję dla swojej firmy. Autor