właściciel firmy

Planowanie ciągłości działania

Największe firmy, będące np. dostawcami części dla innych przedsiębiorstw muszą utrzymać stałą produkcję nawet w wypadku pojawienia się bardzo ciężkich lub niemożliwych do prognozowania przypadków – klęsk żywiołowych, katastrof, zamachów terrorystycznych i innych tego rodzaju elementów. Często tego rodzaju działania związane są z przeniesieniem siedziby przedsiębiorstwa oraz całych fabryk wraz z kosztownymi i zaawansowanymi urządzeniami w zupełnie inne miejsce.

baza danych
Autor: labormikro
Źródło: http://www.flickr.com

Niedawna powódź w Japonii, w czasie której zalało fabryki podzespołów komputerowych obrazuje jak znaczące dla finansów na całym świecie są to działania. Tego rodzaju planowanie działań w czasie kryzysu określa się mianem planowania ciągłości działania.

Planowanie kryzysowe

Ciągłość działania firmy w czasie kryzysu może stanowić o jej dalszym funkcjonowaniu. Dlatego też największe korporacje cały czas kontrolują ryzyko aby ocenić prawdopodobieństwo powstania różnych niebezpieczeństw.

Zobacz w tym miejscu, sprawdź ofertę najlepsze szkolenia sprzedażowe naszej firmy a z całą pewnością znajdziesz coś ciekawego. Gwarantujemy bardzo niskie stawki, więc nie będziesz żałować!

backup danych
Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

Innym kluczowym czynnikiem jest opracowanie planu postępowania dla jak największej liczby ewentualnych sytuacji. Następnie hipotezy wypracowane w tym procesie wprowadza się w życie, poddając je serii eksperymentów. Kolejnym etapem planowania kryzysowego jest wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych testów, oraz zaplanowanie na podstawie tychże wniosków zmian w planie działania. Jest to proces ciągły i cykliczny, wymagający dużych nakładów finansowych i przeprowadzania szeregu szkoleń wśród pracowników.

inżynier informatyki
Autor: Harry Wood
Źródło: http://www.flickr.com

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Konieczność zmiany lokalizacji siedziby firmy pociąga za sobą sporo zagrożeń dla istotnych informacji składowanych na firmowych urządzeniach. Business continuity management wielką wagę przykłada właśnie do bezpieczeństwa infrastruktury IT firmy.

Chcesz przeanalizować omawianą kwestię nieco dokładniej? Jeżeli tak, to kliknij ten odnośnik oraz zobacz więcej w tym tekście (https://www.etteplan.com/pl), który też opisuje taką tematykę!

Wydostanie się danych poza przedsiębiorstwo może mieć poważne następstwa nie tylko w postaci strat finansowych, ale także może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Z tego powodu bardzo ważne jest właściwe zabezpieczanie i szyfrowanie kopii zapasowych danych znajdujących się w firmie, jak i odpowiednie ich przechowywanie. Wiąże się to z zestawem kosztownych szkoleń dla pracowników działu IT, jest to jednak inwestycja z pewnością opłacalna i zapewniająca wymierne skutki.