Rynek gazu w naszym kraju

Na rynku gazu ziemnego w naszym kraju możemy wydzielić następujące segmenty: wydobywanie gazu ziemnego oraz produkcja gazu skroplonego, magazynowanie, przesył, rozprowadzanie, obrót.

Działanie w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym (a więc sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

używającym go w celu dalszej odsprzedaży) była dotychczas zdominowana przez jeden podmiot. Obrót gazem ziemnym dokonywany był tylko w ramach kontraktów dwustronnych, natomiast sprzedaż za pośrednictwem giełdy nie funkcjonowała. Jednakże w owym obszarze następują ważne zmiany, jakich celem przewodnim jest umożliwienie klientom swobodnego dostawcy, a nadrzędnym motorem, przepisy Unii Europejskiej, zmierzającej do stworzenia jednolitego rynku energii. Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w naszej ojczyźnie nowego modelu rynku gazu. Wprowadzono zmiany gwarantujące obrót gazem przez dostęp do infrastruktury strony trzeciej (między innymi giełda gazu). W dalszej kolejności zaprojektowano między innymi płynne uwalnianie cen gazu spod regulacji, zaczynając od taryf dla najważniejszych odbiorców. Działania te wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w sferze handlu gazem sieciowym. Częścią rynku gazu ziemnego jest rynek, na jakim obiektem handlu jest gaz w formie skroplonej – LNG. Stan ciekły osiąga się przez chłodzenie – najniższa cena na serwis chłodni warszawa – gazu ziemnego do temperatury – 163°C. Kubatura gazu jest wtenczas ponad sześćset razy mniejsza. Dzięki temu LNG można stosunkowo tanio przewozić w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby budowania gazociągów. W naszym kraju rynek LNG rozwinął się jako alternatywa dla tradycyjnych metod zapewniania gazu. Znajduje też zastosowanie w miejscowościach, w których budowa gazociągu jest niedochodowa bądź niemożliwa.

Jeśli po przeczytaniu publikowanego tekstu będziesz chciał poszerzyć dane na opisywany wątek, to pomocne omówienie (https://spabaltica.pl/pl) niesamowicie Ci może pomóc – chodź i zobacz!

W celu umożliwienia odbioru gazu poprzez klientów budowane są specjalne stacje wyposażone w zbiorniki magazynujące paliwo gazowe w formie płynnej i zestaw parownic, których zadaniem jest zamiana stanu z ciekłego w lotny. Gaz po odparowaniu dostarczany jest przy pomocy przyłączy albo małej sieci dystrybucyjnej. Stacje regazyfikacji mogą być dedykowane pojedynczym odbiorcom lub ich grupom . Szacuje się, iż w 2013 r. na rynku LNG w Polsce sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu ziemnego w normalnych warunkach.