Telekomunikacja dla zakładów pracy – co daje?

Większe firmy potrzebują sprawnych i tanich rozwiązań telekomunikacyjnych. Jest to szczególnie przydatne w firmach trudniących się telemarketingiem, czy tych które wymagają sprawnej komunikacji między poszczególnymi działami. Spora ilość telefonów i urządzeń faksujących wymaga zamontowania własnej centrali telefonicznej dla uniknięcia zatorów na linii telefonicznej.

Centrala telefoniczna umożliwia prowadzenie wielu rozmów przy wykorzystaniu tylko kilku linii telefonicznych. Przykładowo jeśli przedsiębiorstwo ma dział wsparcie technicznego, gdzie pracuje paru konsultantów, nie jest konieczne tworzenie oddzielnej linii i ustalanie oddzielnego numeru dla każdego z nich. Centrala telefoniczna połączy petenta w sposób automatyczny z którymś konsultantem, nawet jeśli parę linii jest już zajętych.

Postęp to większe możliwości

telefon

Źródło: www.morguefile.com

Dawniej centrale telekomunikacyjne były niezwykle kosztownymi urządzeniami, będącymi w posiadaniu firmy telekomunikacyjnej. Koszty wykorzystania zwiększały częste uszkodzenia i konieczność ręcznej obsługi. Obecnie centrale cyfrowe są bardzo małe, niemalże się nie psujące i na tyle tanie, że największe przedsiębiorstwa mogą sobie na nie pozwolić. Taka centrala (świetna strona) potrzebuje jedynie odpowiedniej konfiguracji wykonanej przez specjalistów z dziedziny telekomunikacji i może funkcjonować właściwie bez działań z zewnątrz co umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji w zasadzie tylko do kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenie.

Ograniczanie kosztów
Każda duża firma stara się maksymalnie ograniczyć wydatki przy zachowaniu wysokiej wydajności. Korporacje zajmujące się telemarketingiem zamiast typowych cyfrowych centrali wykorzystują centrale voip. Znaczy to tyle, że rolę aparatu telefonicznego pełni komputer łączący się z serwerem spełniającym funkcję centrali. Ceny takiego rozwiązania voip dla firm są znacznie niższe od tych, które należy ponieść w wypadku tradycyjnej centrali. Serwery są znacznie mniej kosztowne od centrali, korporacje mogą oszczędzić wiele na aparatach telefonicznych a jakość wykonywanych usług jest wysoka dzięki temu, że pracownik ma dostęp do złożonego systemu z wykorzystaniem komputera. Poza tym rejestrowanie rozmów jest praktycznie łatwiejsze, co zapewnia bezpieczeństwo i możliwość sprawdzania poziomu pracy konsultantów.