książka

Uczenie się a nauka. Co wiadomo o tych zagadnieniach? W jaki sposób przyczyniają się one do naszego funkcjonowania. W czym pomagają?

Co to jest uczenie się, jak powinniśmy definiować ten proces? To proces poznawczy, jaki sprowadza się do modyfikacji zachowania osobnika przy pomocy doświadczeń, to sprawia, że osobnik jest bardziej przypasowany do rzeczywistości. Zdolność do uczenia się, lecz oczywiście w różnym zakresie mają ludzie, zwierzęta, a także komputery.

książka
Autor: Kate Ter Haar
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto, uczenie się może być świadome i nieświadome. Tego typu zagadnieniami zajmuje się tak naprawdę psychologia. Bardzo znaną gałęzią psychologii, w jakiej jest podejmowany ten temat, jest behawioryzm. Uczenie się możemy definiować jako czynność krótkotrwałą, lub jako zbiór działań podobnych, równoległych czy długotrwałych. O tym, czy konkretna czynność faktycznie ma miejsce jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie obserwowanych zmian. Uczenie więc jest etapem zdobywania doświadczeń, jakie charakteryzują się modyfikacją zachowania. W pedagogice uczenie rozpatruje się w odniesieniu do zdolności uczenia.

Rezultaty uczenia zależą między innymi od pamięci, koncentracji a także motywacji. Jesteśmy w stanie wymienić także inne czynniki, jak uwaga, zainteresowania czy zdolności. Wszystko to może przyczynić się do zdolności przyswajania wiedzy. Efektem uczenia się jest zyskanie ważnej wiedzy albo umiejętności. Dzięki zdolności uczenia się była w stanie powstać nauka, czyli autonomiczna część kultury, która służy objaśnianiu świata, w jakim żyje człowiek (przeczytaj na stronie na Nauka jest tworzona i rozwijana za pomocą metody naukowej, często definiujemy je jako paradygmaty.

Proces publikacji i powtarzanie badań w celu sprawdzenia ich wyników umożliwia powstanie wiedzy naukowej i różnych wydawnictw naukowych, których misją jest promowanie nauki. Na drugim biegunie, w opozycji do świata nauki panuje tak zwana pseudonauka czy paranauka. Jej przedstawiciele bagatelizują naukowe podejście do badań. Naukowcy udowadniają im jednakowoż, iż korzystają oni z autorytetu nauki do promocji niezweryfikowanych hipotez. Domysłów, jakich nie da się potwierdzić naukowo.

Jeśli zafascynował Cię ten tekst, to tu jest notka spod linku (http://infinitex.pl/ksztaltki-izolacyjne-formowane-prozniowo/), która również ma bardzo interesujące informacje na prezentowany tutaj temat.

Jednocześnie, wielu uważa, że istnieje konflikt pomiędzy realną nauką a pseudonauką. Jednocześnie są to tak inne dziedziny pojmowania realności, iż o konflikcie nie ma mowy, jest raczej nadawanie na zupełnie innych falach. W ten sposób mamy odmienne bieguny, czyli pierwszy z nich, gdzie rządzą zweryfikowane badania naukowe i drugi, w jakim większy prym wiodą niepotwierdzone niczym fantazje.