recykling - plastik

Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami

Odpady mijamy codziennie, przeważnie nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa płynącego z ich niewłaściwego zagospodarowania lub składowania w przypadkowym miejscu. Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się jest zobowiązany. Uważa się, że corocznie powstaje 120 mln ton odpadów.

kosze do recyklingu
Autor: Mikey
Źródło: http://www.flickr.com
Prognozy te mogą być nie do końca rzetelne, albowiem znaczna część tych odpadów nie będzie się nadawać ani do ponownego przetworzenia ani do unieszkodliwienia lub też znajduje się w gestii takich przedsiębiorstw ja huty, kopalnie lub (patrz jwp) kombinaty azotowe, i dlatego nie podlegają obrotowi.

recykling odpadów
Autor: Oeko-Institut e.V.
Źródło: http://www.flickr.com

Zanieczyszczenia dzielimy zwykle na to, czy są to odpady pochodzenia organicznego. Odpady organiczne poddają się rozkładowi biologicznemu, odpowiednie ich spożytkowanie może przynieść spore korzyści finansowe. Z kolei aluminium, odpady zawierające rtęć, ołów itp. tworzą grupę odpadów nierozkładających się. Deklarując sposób utylizacji ważne jest aby zdecydować się na taką, która jest bezpieczna i ekologiczna. Na temat także tutaj: www.iso.org.pl/praca.

W przypadku np. pracy biurowej zlikwidowane dokumenty można przeistoczyć w papier i karton, a nośniki pocięte mechanicznie na małe kawałki, można sprzedawać zasilając w ten sposób firmowy budżet. Recykling (zobacz) to czysty zysk dla firmy, komfort i wygoda pracy ( więcej miejsca na regałach, biurkach), dbałość o środowisko naturalne i przekonanie, że żyjemy w zgodzie z naturą. Duże firmy systematycznie korzystają z zakładów pracy wykwalifikowanych w tym temacie. W trakcie działań wszystkie dokumenty są nienagannie zabezpieczane i plombowane tak aby nikt nie mógł ich skontrolować.

Wszystkie firmy mają obowiązek prowadzenia kart ewidencji odpadów. Co oznacza ten termin? Ewidencja odpadów to:
* prowadzenie kart ewidencji odpadu (tzw karta ewidencji odpadów – http://www.iso.org.pl/iscc),
* prowadzenie kart przekazania odpadu,
* karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Niewykonanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo, podlega karze grzywny.