Zostań rzeczoznawcą majątkowym!

Wycena nieruchomości to atrakcyjny zawód, zapewniający dobre zarobki i znaczne możliwości zatrudnienia. Rzeczoznawca majątkowy ma uprawnienia, by dokonywać wyceny domów, mieszkań, terenów, szacować wartość hipoteczną i katastralną oraz opiniować występujące uszkodzenia. Przydaje się w przeróżnych miejscach – od banków, przez urzędy publiczne, po przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne.

Otrzymać licencję zawodową jednak nie jest tak łatwo. Rzeczoznawca majątkowy to fach kontrolowany, to znaczy, że do jego uprawiania konieczna jest licencja, a metody i zakres wykonywania regulują ustawy.się http://www.tawol.com.pl/pl/kolnierze/Właściwe przepisy znajdują się w art. 177 i 191 ustawy o nieruchomościach – . Pieczę nad wszystkim Minister Infrastruktury. W celu uzyskania uprawnień, należy ukończyć studia

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl

5-letnie ekonomiczne, techniczne albo prawnicze. Najczęściej niezbędne okazuje się także ukończenie studium podyplomowego, dostępnego przy w sporej liczbie szkół wyższych. Obowiązek ten znika, w wypadku, kiedy program normalnych studiów spełnia określone minima.

KGDM

Autor: KGDM
Źródło: http://www.kgdm.pl/

Poza tym trzeba odbyć praktykę w fachu. Wszystko kończy ciężki egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.Przechodząc go pozytywnie, dostajemy licencję ministerialną. Należy nie zapominać o prawnych zobowiązaniach, jakie nakłada na nas profesjonalna wycena nieruchomości . Nasza ścieżka kariery znajdzie się pod stałą kontrolą Ministra Infrastruktury. Prawdziwym okazuje się porzekadło: bez pracy nie ma kołaczy. Decydując się na studia, drogi maturzysto, przemyśl taką karierę zawodową. Liczne przeszkody z zrównoważy ci pewność, że nie zagrozi ci nigdy bezrobocie.